Stel je vraag;

Welkom bij Wij zijn
Altijd in Vertrouwen

Iedere medewerker moet de mogelijkheid hebben zich altijd in vertrouwen te kunnen te uiten en bijstand te kunnen krijgen bij ongewenste situaties.

Word je gepest, voel je je uitgesloten of gediscrimineerd of heb je te maken met ongewenst en grensoverschrijdend gedrag? Altijd in Vertrouwen  vangt je op, luistert naar je en wijst je de weg. 

Wij zijn meer dan het verplichte e-mailadres in het personeelshandboek of die wazige externe contactpersoon die je kunt bellen wanneer er iets is. Wij zijn een waardevolle aanvulling voor iedere onderneming die vanuit goed werkgeverschap de verantwoordelijkheid voelt voor het sociale welzijn van haar medewerkers.

We zijn er voor je medewerkers én voor jou als ondernemer. We kunnen je helpen je  PSA-beleid vorm te geven en fungeren als DNA-kompas voor je bedrijf. Daarnaast zijn we er om, daar waar nodig, trainingen te geven over relevante onderwerpen als (on)gewenste omgangsvormen en omgaan met agressie.

Keertje praten over wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen?

Het werk van een vertrouwenspersoon is altijd persoonlijk en ‘standaard’ maatwerk. Aan de basis van de samenwerking met onze opdrachtgevers ligt, net als aan onze dienstverlening, vertrouwen te grondslag.

Ingrid Middelveld en Cick Geers als vertrouwenspersonen aan het werk

Waarom kies je voor ons

Onze dienst gaat verder dan de bekende vertrouwenspersoontaken. Wij bieden ook advies op het gebied van PSA-beleid (psychosociale arbeidsbelasting), we fungeren als DNA kompas voor je bedrijfscultuur (komen houding en gedrag overeen met de kernwaarden van je bedrijf) én we geven trainingen over relevante onderwerpen als (on)gewenste omgangsvormen en omgaan met agressie.

Wat we doen
DNA

Onze dienstverlening

We zijn meer dan vertrouwenspersonen! We werken graag -samen met jou- aan preventie, beleid en het borgen van een sociaal veilige werkplek. Dat doen we o.a. door het geven van gerichte trainingen en het verschaffen van relevante informatie voor jou en je medewerkers.

Vertrouwens
persoon

Opvang en advies voor medewerkers die geconfronteerd worden met ongewenste situaties.

Overige
diensten

Relevante trainingen, het opstellen van gedragscodes en meldprocedures en het vormgeven van PSA-beleid.

Samen werken we aan een psychosociaal veilige werkplek

Wat dit voor jouw bedrijf kan betekenen (én waarom je daarin zou moeten investeren), leggen we je graag uit!

Altijd in Vertrouwen
DNA

Psychosociale veiligheid

Ieder bedrijf dient vanuit de Arbowet en Burgerlijk Wetboek zorg te dragen voor een sociaal veilige werkomgeving en de organisatie integer in te richten. Wij van Altijd in Vertrouwen vinden dat er buiten die wettelijkheden nog iets belangrijk is: de meerwaarde van goed werkgeverschap, een veilige organisatiecultuur en alle voordelen die hierbij komen kijken.

Het is bewezen dat in een werkomgeving waarin (psychisch)sociale veiligheid aanwezig is, de effectiviteit van de teams wordt verhoogd en het risico op grensoverschrijdend gedrag en stress gerelateerde klachten bij de medewerkers vermindert. Dat dit direct verband kan houden met je verzuimcijfer, hoeven we je waarschijnlijk niet te vertellen.

In alle opzichten is het dus slim en verstandig om te investeren in een sociaal veilige werkplek!

Verhalen
DNA

Ons werk in de praktijk

We vertellen je graag de verhalen uit onze praktijk. Uiteraard volledig geanonimiseerd.
En misschien wel heel herkenbaar!

Wat is normaal: kijken in een culturele spiegel

Daar waar iemand meent een grapje te maken en dit (waarschijnlijk) in pure onschuld doet, kan dit voor een ander zijn grenzen van het fatsoenlijke ver overschrijden. ‘Moet kunnen’ en ‘Dit kan echt niet’ liggen dichterbij elkaar dan je denkt.

Ze is toch mijn collega

Wist je dat je als bezorgde collega ook de vertrouwenspersoon kunt inschakelen? Juist omdat je aangeeft dat je weet dat jouw collega die grapjes niet kan waarderen’. Elise ging verder. ‘De vertrouwenspersoon is mijn collega van HR en dat voelt toch als een soort van minder neutraal, zeg maar. Snap je wat ik bedoel?’

Grapjes? Of is het toch meer dan dat?

'Ik weet eigenlijk niet zo goed of ik jou ervoor moet bellen en soms denk ik ook weleens: ik moet me niet zo aanstellen. Maar ik merk dat ik er last van heb en dat ik de laatste tijd liever buiten de deur lunch dan met de collega's aan tafel zit'.

Bij ons gaat alles goed…of toch niet?

Achter de glimlachende gezichten en de schijnbaar vlekkeloze samenwerking tussen collega's sluimert een onuitgesproken ongemak. Medewerkers die het doelwit zijn van pestgedrag durven hun mond niet open te doen uit angst voor represailles.

Help, een melding!

Werner schrok. Hij had nooit gedacht dat zoiets kon gebeuren binnen zijn bedrijf. Hij was zich er niet van bewust geweest dat er medewerkers waren die in stilte leden onder ongewenst gedrag. Nu stond hij daar, met een medewerker die de moed had verzameld om dit aan het licht te brengen. Hij luisterde aandachtig naar Marks verhaal. Hij realiseerde zich dat hij niet kon blijven zwijgen; actie was vereist.

Wat kost onze dienstverlening?

Het jaarpakket verzekert je van onze bereikbaarheid. Daarnaast organiseren we jaarlijks een informatiesessie voor (nieuwe) medewerkers. Je ontvangt de Altijd in Vertrouwen poster om de vertrouwenspersoon intern te communiceren. Nadat het jaar voorbij is gaan we met je in gesprek over het voorgaande jaar, voorzien we je daar waar nodig van advies en ontvang je een beknopte, niet herleidbare, rapportage. Bij urgente kwesties komen we uiteraard eerder op de lijn. Het jaarpakket kun je, als je dat wilt, aanvullen met trainingen en/of beleidsadviezen. Deze extra diensten zijn uiteraard ook zonder abonnement af te nemen.

Wanneer we een melding ontvangen van een van jouw medewerkers, werken we op basis van daadwerkelijk gevoerde gesprekken. Het tarief per gesprek bedraagt € 150,= ex. btw. De gesprekken worden per maand achteraf gefactureerd.

Icoon 0 20 Cirkel

Vertrouwenspersoon voor kleinere organisaties

- dagelijkse bereikbaarheid
- informatiesessie medewerkers
-altijd in vertrouwen-poster
-jaarrapportage/jaarlijks adviesgesprek

€ 399,= per jaar
excl.btw

Icoon 21 50 Cirkel

Vertrouwenspersoon voor middelgrote organisaties

- dagelijkse bereikbaarheid
- informatiesessie medewerkers
-altijd in vertrouwen-poster
-jaarrapportage/jaarlijks adviesgesprek

€ 499,= per jaar
excl.btw

Icoon 51 Cirkel

Vertrouwenspersoon voor grotere organisaties

- dagelijkse bereikbaarheid
- informatiesessie medewerkers
-altijd in vertrouwen-poster
-jaarrapportage/jaarlijks adviesgesprek

€ 599,= per jaar
excl.btw

DNA

Een vaste prijs per gesprek

Het jaarpakket verzekert je van onze bereikbaarheid. Daarnaast organiseren we jaarlijks een informatiesessie voor (nieuwe) medewerkers. Je ontvangt de Altijd in Vertrouwen poster om de vertrouwenspersoon intern te communiceren. Nadat het jaar voorbij is gaan we met je in gesprek over het voorgaande jaar, voorzien we je daar waar nodig van advies en ontvang je een beknopte, niet herleidbare, rapportage. Bij urgente kwesties komen we uiteraard eerder op de lijn.

Wanneer we een melding ontvangen van een van jouw medewerkers, werken we op basis van daadwerkelijk gevoerde gesprekken. Het tarief per gesprek bedraagt € 150,= excl. btw. De gesprekken worden per maand achteraf gefactureerd.

Hoewel we natuurlijk niet kunnen specificeren aan welke gesprekken we onze tijd besteed hebben, kunnen we ons voorstellen dat je je afvraagt hoe je kunt checken of wij een eerlijke factuur sturen. Daar kunnen we helder in zijn: wij heten niet voor niets Altijd in Vertrouwen. Vertrouwen is de basis van onze dienstverlening; naar de melder en naar jou als opdrachtgever.

Vrouw die een vertrouwelijk gesprek voert met een vertrouwenspersoon via de telefoon